How to Stop the Loss of Biodiversity

Thursday, 11 June 2020 at 10:00 - 12:00

ZOOM, Bratislava

Visit the page of this event

Workshop

Ochrana biodiverzity je kľúčová pre mnoho ekosystémov poskytujúcich služby nevyhnutné pre ľudský život. V dôsledku ľudských aktivít však biodiverzita klesá. Hlavnými príčinami sú zmena využívania pôdy a vody, nadmerné využívanie prírodných zdrojov, klimatické zmeny, znečistenie, strata a fragmentácia biotopov a prenikanie cudzích rastlinných a živočíšnych druhov.

V roku 2020 má EÚ prijať novú Stratégiu pre biodiverzitu pre rok 2030. Bude sa týkať širokého spektra oblastí, od zastavenia odlesňovania a degradácie pôdy, cez ochranu druhov a ich habitatov, po udržateľné využívanie prírodných zdrojov.

Cieľom diskusie je zamerať sa na niekoľko otázok:

Má Stratégia biodiverzity 2030 obsahovať právne záväzné ciele pre EÚ a členské krajiny?

Aké zmeny potrebuje európske a slovenské poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, aby neohrozovali biodiverzitu?

Programové vyhlásenie vlády obsahuje ambiciózne environmentálne plány, čo konkrétne plánuje Slovensko pre zlepšenie ochrany biodiverzity?

Diskutujúci:

  • Michal Wiezik, poslanec, Európsky parlament (SPOLU / EPP)
  • Ladislav Miko, vedúci, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
  • Katarína Butkovská, generálna riaditeľka, Ministerstvo životného prostredia SR
  • Miroslava Plassmann, riaditeľka, WWF Slovensko

Moderátor:

  • Radovan Geist, EURACTIV Slovensko

V prípade záujmu zúčastniť sa online diskusie, registrujte sa tu.

Podujatie organizuje EuroPolicy, o.z. a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s EURACTIV Slovensko.

Pridajte podnadpis kópia 9

Past events

SOTEU 2020: How has the crisis impacted the Union?

Wednesday, 16 September 2020 at 9:00 - 12:00
Several weeks prior to the first anniversary of the new European Commission taking office, president of the European Commission Ursula von der Leyen...

(Semi-)Authoritarian Regimes and Their Legitimacy Claims in the CEE: The Case of China

Friday, 12 June 2020 at 10:00 - 12:00
ABOUT THE EVENT Growing influence of Beijing that managed to overcome regards as the world’s factory, distresses the traditional world leaders. The...

How to Stop the Loss of Biodiversity

Thursday, 11 June 2020 at 10:00 - 12:00
Protecting biodiversity is key to many ecosystems providing the services necessary for human life. However, due to human activities, biodiversity is...

Green Regional Energy in Slovakia

Wednesday, 10 June 2020 at 10:00 - 12:00
The Slovak Republic has committed itself to meeting the climate goals necessary to avert a crisis in the global ecosystem. A prerequisite for their...

Women and the Crisis: Will a Pandemic Change the View of the Economic Status of Women?

Wednesday, 03 June 2020 at 10:00 - 12:00
Sectoral labor market segregation, direct and indirect discrimination and the unequal distribution of unpaid work and care are behind the...

Automotive industry after the coronary crisis

Monday, 18 May 2020 at 10:00 - 12:00
The COVID-19 pandemic will cause a serious crisis for the car industry. The cessation of production and the interruption of supplies do not only...

(Semi-)Authoritarian Regimes and Their Legitimacy Claims in the CEE: The Case of Turkey

Friday, 15 May 2020 at 10:00 - 12:00
ABOUT THE EVENT The largest and strongest authoritarian regimes, that currently influence the European Union and have an impact on its external...

European instruments: The European Budget as the Main Instrument for Combating the Crisis

Wednesday, 13 May 2020 at 10:00 - 12:00
The aim of the event is to look for ways in which Slovakia can most effectively use the existing European budget funds to address the economic...

European Solidarity During the Pandemics and Beyond

Tuesday, 12 May 2020 at 10:00 - 12:00
The COVID-19 pandemics is hardly the first occasion testing the solidarity in the EU. Similar test had presented during the eurozone crisis as well...