Turkey looks to central Europe for potential for trade cooperation, support within NATO, but also for support for EU membership talks. Given that Turks distance themselves from both Arab identity and Syrian migrants, negative narratives about "inadaptable" moslims by Visegrad leaders do not take personally, says Lucie Tungul.


Turecko vidí v strednej Európe potenciál na obchodnú spoluprácu, ale aj podporu v NATO, či rokovaniach o vstupe do EÚ. Keďže sa samotní Turci vyhraňujú voči arabskej identite aj sýrskym migrantom, negatívne naratívy vyšehradských lídrov o ,,neprispôsobivých" moslimoch neberú osobne, hovorí Lucie Tungul.

 

Podcast bol publikovaný 22/5/2020 na Euractiv.sk