Women and the Crisis: Will a Pandemic Change the View of the Economic Status of Women?

Wednesday, 03 June 2020 at 10:00 - 12:00

ZOOM, Bratislava

Visit the page of this event

Workshop

Sektorová segregácia trhu práce, priama a nepriama diskriminácia a nerovnomerné rozdelenie neplatenej práce a starostlivosti stoja za výraznými rozdielmi v príjmoch mužov a žien. Ich dôsledkom je väčšia ekonomická zraniteľnosť žien počas celého života.

,,Kumulované celoživotné rozdiely v zamestnanosti v odmeňovaní žien a mužov vedú k ešte väčšiemu rozdielu v dôchodkoch a v dôsledku toho sú staršie ženy ohrozené chudobou viac než muži,” konštatuje aj nová Stratégia rodovej rovnosti EÚ (2020-2025).

Počas krízy spojenej s vírusom COVID-19 sú ženy v prvých líniách ako zdravotné sestry, pracovná sila v maloobchode a v zabezpečovaní starostlivosti o deti, ktoré nemôžu navštevovať školy. Hoci ženy nie sú viac náchylné na samotný vírus, viaceré štúdie naznačujú, že budú v súvislosti s koronavírusovou krízou znášať väčšie dôsledky. OSN upozorňuje, že súčasná kríza môže ohroziť aj doterajší pokrok v dosahovaní rodovej rovnosti.

Diskusia sa bude venovať otázkam:

  • Nová slovenská vláda v programovom vyhlásení sľubuje ,,realizovať politiky zamerané na znižovanie nerovností medzi mužmi a ženami a odstraňovanie diskriminácie žien”. Ktoré to budú?
  • Aké verejné politiky zlepšujú ekonomické postavenie žien v spoločnosti?
  • Aké nástroje fungujú pre prípady jasnej diskriminácie (napríklad transparentnosť odmeňovania) a ktoré riešia hlbšie príčiny?
  • Je šanca, že kríza urýchli spravodlivejšie (rovnomernejšie) rozloženie neplatenej práce medzi mužmi a ženami?
  • Berú krízové politiky do úvahy rodové hľadisko?

Diskutovať budú:

  • Silvia Porubänová, riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny
  • Miriama Letovanec Svetkovská, riaditeľka Implementačnej jednotky Úradu vlády SR
  • Barbora Holubová, výskumníčka Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce (CELSI)

Úvodné slovo:

  • Zuzana Homer, Friedrich-Ebert-Stiftung

Moderátorka:

  • Zuzana Gabrižová, EURACTIV Slovensko

V prípade záujmu zúčastniť sa online diskusie nás, prosím, kontaktujte na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podujatie organizuje EuroPolicy, o.z. a Friedrich-Ebert-Stiftung, kancelária v Bratislave v spolupráci s EURACTIV Slovensko.

Past events

Online Event

Data in Transatlantic Area: Free Flow, Cooperation or Competition?

Thursday, 22 April 2021 at 15:00 - 16:30
Newly presented European Data Strategy aims to create 9 common data spaces within the EU. However, from the beginning it had been clear that...
Online Event

European Public Prosecutor's Office: Ready to Meet Expectations?

Thursday, 26 November 2020
Discussion will aim to answer what the state of play regarding the launch of EPPO is, what conditions the EPPO will function in and how many...
Online Event

Slovakia and European values: A formal or a genuine relationship?

Thursday, 05 November 2020
According to the founding documents, European Union is based on the pillars of human dignity, freedom, democracy rule of law, respect of human...
Online Event

EU ready to enforce rule of law principles: What is Slovakia's interest?

Monday, 05 October 2020
Topic of rule of law and the (in)ability of EU institutions to act against worsening the situation in EU member states is currently one of the most...

SOTEU 2020: How has the crisis impacted the Union?

Wednesday, 16 September 2020 at 9:00 - 12:00
Several weeks prior to the first anniversary of the new European Commission taking office, president of the European Commission Ursula von der Leyen...

(Semi-)Authoritarian Regimes and Their Legitimacy Claims in the CEE: The Case of China

Friday, 12 June 2020 at 10:00 - 12:00
ABOUT THE EVENT Growing influence of Beijing that managed to overcome regards as the world’s factory, distresses the traditional world leaders. The...

How to Stop the Loss of Biodiversity

Thursday, 11 June 2020 at 10:00 - 12:00
Protecting biodiversity is key to many ecosystems providing the services necessary for human life. However, due to human activities, biodiversity is...

Green Regional Energy in Slovakia

Wednesday, 10 June 2020 at 10:00 - 12:00
The Slovak Republic has committed itself to meeting the climate goals necessary to avert a crisis in the global ecosystem. A prerequisite for their...

Women and the Crisis: Will a Pandemic Change the View of the Economic Status of Women?

Wednesday, 03 June 2020 at 10:00 - 12:00
Sectoral labor market segregation, direct and indirect discrimination and the unequal distribution of unpaid work and care are behind the...