Waste reuse in municipalities

Monday, 11 April 2022 - 16:30

Online Event

Visit the page of this event

Workshop

V spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach organizuje občianske združenie EuroPolicy workshop venovaný téme obehovej ekonomiky. Workshop je určený pre študentov / študentky a mladých ľudí vo veku do 30 rokov. Podujatie sa uskutoční 11. apríla 2022 online formou.

Cieľom workshopu je nájsť inovatívne riešenia zamerané na podporu opätovného využívania odpadov v miestnych samosprávach – obciach, mestách alebo krajoch. Opätovné využívania odpadov sa v hierarchii odpadového hospodárstva nachádza na druhom mieste, za prevenciou vzniku a pred recykláciou. Projekty na podporu opätovné využívania by v konečnom dôsledku mali nielen samosprávam, ale celej krajine, pomôcť dosiahnuť odpadové ciele Európskej zelenej dohody a nasmerovať ju smerom k obehovej ekonomike.

-REGISTRÁCIA-

Kto sa môže zapojiť?

Hľadáme 3- až 4-členné tímy študentov. Účasť na workshope je bezplatná.

Prečo by ste sa mali zapojiť?

Najlepšie tímy môžu vyhrať hodnotné ceny a pozvánku na finálne podujatie v Bratislave. Súčasťou workshopu budú prednášky, na ktorých experti účastníkom priblížia hlavné výzvy odpadového hospodárstva v samosprávach, na ktoré by sa pri hľadaní riešení mali zamerať. Každý tím bude mať k dispozícii mentorov, ktorí s nimi budú nápady konzultovať.

Kedy?

11. apríla 2022 v čase 09:00 do 16:30

Popis výzvy

Hlavným cieľom projektov je zvýšiť podiel opätovného využívania odpadu v samosprávach. Tento cieľ sa dá dosiahnuť rôznymi spôsobmi. Môže ísť o zlepšenie povedomia obyvateľov o opätovnom využití odpadov, umiestnenie novej infraštruktúry na ulice mesta, spojenie skupín obyvateľstva, ktoré by mohli mať záujem o výmenu vecí, či inú aktivitu, ktorá pomôže zvýšiť podiel opätovného využívania. Rovnako môže ísť o jednorazovú aktivitu zameranú na špecifickú situáciu, aj o dlhodobú schému.

Je možné zamerať sa na ľubovoľný druh odpadu (oblečenie, nábytok, plasty, pneumatiky, noviny, prípadne kombinácia).

Hľadanie inovatívnych riešení by pri tom mali vychádzať z troch hlavných princípov:

  • Závažnosť (prioritizácia problému)
  • Efektivita (ako veľmi pomôže dané riešenie)
  • Realizovateľnosť (možnosť riešenie uskutočniť)

Cena

Členovia víťazného tímu budú odmenení vecnými a inými cenami. Konkrétny popis zverejníme v najbližších dňoch.

Príklady inovatívnych projektov:

  • Špecificky zamerané systémy zálohovania vhodných výrobkov,
  • Osvetová kampaň v školách,
  • Mestský festival Mestský festival zamerané na výmenu použitých výrobkov,
  • Opätovné využitie stavebného odpadu,
  • umelecká výstava z použitého odpadu,
  • a iné.

-REGISTRÁCIA

Past events

Conference on Future of Media Freedom in Europe

Thursday, 16 November 2023 at 9:00 - 12:15
EuroPolicy, o.z. and EURACTIV Slovakia, in cooperation with Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, cordially invite you to...
Online Event

Who Counts Weapons in Ukraine?

Monday, 06 November 2023 at 10:00 - 11:30
The EuroPolicy civic association, EURACTIV Slovakia and Friedrich Ebert Stiftung Bratislava cordially invite you to an online discussion titled Who...
Online Event

Online Discussion with Jakub Landovský, Ambassador of the Czech Republic to NATO

Thursday, 26 October 2023 at 15:30 - 16:30
EuroPolicy, o.z. and EURACTIV Slovakia invite you to watch an online discussion with Jakub Landovský, Permanent Representative of the Czech Republic...

Gender Audits in State Institutions: Why and How?

Thursday, 26 October 2023 at 10:00 - 11:30
The EuroPolicy civic association and the EURACTIV Slovakia, in cooperation with Friedrich Ebert Stiftung, Bratislava office, invite you to a...
Online Event

Can European Parties Help LGBTI+ People in Slovakia?

Tuesday, 17 October 2023 at 10:00 - 11:30
The EuroPolicy civic association and EURACTIV Slovakia, in cooperation with the Heinrich-Böll-Stiftung Prague office, cordially invite you to an...
Online Event

Slovak Foreign Policy after 2023 Parliamentary Elections

Tuesday, 12 September 2023 at 10:30 - 12:00
The EuroPolicy civic association and EURACTIV Slovakia, in cooperation with the Heinrich-Böll-Stiftung Prague office, cordially invite you to an...