Equal Opportunities in Slovak Diplomacy

Thursday, 29 September 2022 at 13:00 - 15:00

Európske informačné centrum, Palisády 29, Bratislava, 811 06

Visit the page of this event

Discussion

Vážená pani, Vážený pán,

občianske združenie EuroPolicy a portál EURACTIV Slovensko, v spolupráci s pražskou kanceláriou Heinrich-Böll-Stiftung, Vás pozývajú na expertný okrúhly stôl k téme Rovnosť príležitostí v slovenskej diplomacii, ktorý sa uskutoční 29. septembra 2022 so začiatkom od 13:00 v priestoroch Európskeho informačného centra.


Trend zapájania väčšieho počtu žien do správy štátu v oblastiach, ktorým historicky dominujú muži, je nezvratný a v Európe stále viditeľnejší. Diplomacia, hoci čoraz viac vnímaná aj prostredníctvom moderných feministických tendencií v zahraničnej politike, nie je výnimkou. Navyše rovnako, ako v minulosti, má aj potenciál byť lídrom štátnych štruktúr, aj politiky. No Slovensko, podobne ako iné krajiny v regióne, má stále v tejto oblasti medzery.

- Prečo je slovenská zahraničnopolitická sféra stále dominantne mužská?

- Akú pridanú hodnotu majú rovnaké príležitosti v tejto sfére? Kde sa dá inšpirovať a ktoré praktiky fungujú?

- A čo väčšie zapojenie žien v zahraničnej politike prinesie mužom?


 

 

Ingrid Brocková, štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Miroslav Wlachovský, poradca predsedu vlády SR pre zahraničnú politiku a bývalý veľvyslanec

Denisa Koterec Frelichová, generálna riaditeľka Sekcie ministra, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Dagmar Kusá, politologička, BISLA
Lucia Yar
EURACTIV Slovensko

Past events

Conference on Future of Media Freedom in Europe

Thursday, 16 November 2023 at 9:00 - 12:15
EuroPolicy, o.z. and EURACTIV Slovakia, in cooperation with Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, cordially invite you to...
Online Event

Who Counts Weapons in Ukraine?

Monday, 06 November 2023 at 10:00 - 11:30
The EuroPolicy civic association, EURACTIV Slovakia and Friedrich Ebert Stiftung Bratislava cordially invite you to an online discussion titled Who...
Online Event

Online Discussion with Jakub Landovský, Ambassador of the Czech Republic to NATO

Thursday, 26 October 2023 at 15:30 - 16:30
EuroPolicy, o.z. and EURACTIV Slovakia invite you to watch an online discussion with Jakub Landovský, Permanent Representative of the Czech Republic...

Gender Audits in State Institutions: Why and How?

Thursday, 26 October 2023 at 10:00 - 11:30
The EuroPolicy civic association and the EURACTIV Slovakia, in cooperation with Friedrich Ebert Stiftung, Bratislava office, invite you to a...
Online Event

Can European Parties Help LGBTI+ People in Slovakia?

Tuesday, 17 October 2023 at 10:00 - 11:30
The EuroPolicy civic association and EURACTIV Slovakia, in cooperation with the Heinrich-Böll-Stiftung Prague office, cordially invite you to an...
Online Event

Slovak Foreign Policy after 2023 Parliamentary Elections

Tuesday, 12 September 2023 at 10:30 - 12:00
The EuroPolicy civic association and EURACTIV Slovakia, in cooperation with the Heinrich-Böll-Stiftung Prague office, cordially invite you to an...