Equal Opportunities in Slovak Diplomacy

Thursday, 29 September 2022 at 13:00 - 15:00

Európske informačné centrum, Palisády 29, Bratislava, 811 06

Visit the page of this event

Discussion

Vážená pani, Vážený pán,

občianske združenie EuroPolicy a portál EURACTIV Slovensko, v spolupráci s pražskou kanceláriou Heinrich-Böll-Stiftung, Vás pozývajú na expertný okrúhly stôl k téme Rovnosť príležitostí v slovenskej diplomacii, ktorý sa uskutoční 29. septembra 2022 so začiatkom od 13:00 v priestoroch Európskeho informačného centra.


Trend zapájania väčšieho počtu žien do správy štátu v oblastiach, ktorým historicky dominujú muži, je nezvratný a v Európe stále viditeľnejší. Diplomacia, hoci čoraz viac vnímaná aj prostredníctvom moderných feministických tendencií v zahraničnej politike, nie je výnimkou. Navyše rovnako, ako v minulosti, má aj potenciál byť lídrom štátnych štruktúr, aj politiky. No Slovensko, podobne ako iné krajiny v regióne, má stále v tejto oblasti medzery.

- Prečo je slovenská zahraničnopolitická sféra stále dominantne mužská?

- Akú pridanú hodnotu majú rovnaké príležitosti v tejto sfére? Kde sa dá inšpirovať a ktoré praktiky fungujú?

- A čo väčšie zapojenie žien v zahraničnej politike prinesie mužom?


 

 

Ingrid Brocková, štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Miroslav Wlachovský, poradca predsedu vlády SR pre zahraničnú politiku a bývalý veľvyslanec

Denisa Koterec Frelichová, generálna riaditeľka Sekcie ministra, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Dagmar Kusá, politologička, BISLA
Lucia Yar
EURACTIV Slovensko

Past events

Online Event

Putin’s Russia and War: Will Russians Stand Up to the Authoritarian Practices?

Friday, 04 November 2022 at 10:00 - 11:30
The EuroPolicy civic association and the EURACTIV Slovakia portal, in cooperation with the Prague office of the Heinrich-Böll-Stiftung, invite you...

Equal Opportunities in Slovak Diplomacy

Thursday, 29 September 2022 at 13:00 - 15:00
The EuroPolicy civic association and EURACTIV Slovakia, in cooperation with the Heinrich-Böll-Stiftung Prague office, invite you to an expert...