Equal Opportunities in Slovak Diplomacy

Thursday, 29 September 2022 at 13:00 - 15:00

Európske informačné centrum, Palisády 29, Bratislava, 811 06

Visit the page of this event

Discussion

Vážená pani, Vážený pán,

občianske združenie EuroPolicy a portál EURACTIV Slovensko, v spolupráci s pražskou kanceláriou Heinrich-Böll-Stiftung, Vás pozývajú na expertný okrúhly stôl k téme Rovnosť príležitostí v slovenskej diplomacii, ktorý sa uskutoční 29. septembra 2022 so začiatkom od 13:00 v priestoroch Európskeho informačného centra.


Trend zapájania väčšieho počtu žien do správy štátu v oblastiach, ktorým historicky dominujú muži, je nezvratný a v Európe stále viditeľnejší. Diplomacia, hoci čoraz viac vnímaná aj prostredníctvom moderných feministických tendencií v zahraničnej politike, nie je výnimkou. Navyše rovnako, ako v minulosti, má aj potenciál byť lídrom štátnych štruktúr, aj politiky. No Slovensko, podobne ako iné krajiny v regióne, má stále v tejto oblasti medzery.

- Prečo je slovenská zahraničnopolitická sféra stále dominantne mužská?

- Akú pridanú hodnotu majú rovnaké príležitosti v tejto sfére? Kde sa dá inšpirovať a ktoré praktiky fungujú?

- A čo väčšie zapojenie žien v zahraničnej politike prinesie mužom?


 

 

Ingrid Brocková, štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Miroslav Wlachovský, poradca predsedu vlády SR pre zahraničnú politiku a bývalý veľvyslanec

Denisa Koterec Frelichová, generálna riaditeľka Sekcie ministra, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Dagmar Kusá, politologička, BISLA
Lucia Yar
EURACTIV Slovensko

Past events

Online Event

Putin’s Russia and War: Will Russians Stand Up to the Authoritarian Practices?

Friday, 04 November 2022 at 10:00 - 11:30
The EuroPolicy civic association and the EURACTIV Slovakia portal, in cooperation with the Prague office of the Heinrich-Böll-Stiftung, invite you...

Equal Opportunities in Slovak Diplomacy

Thursday, 29 September 2022 at 13:00 - 15:00
The EuroPolicy civic association and EURACTIV Slovakia, in cooperation with the Heinrich-Böll-Stiftung Prague office, invite you to an expert...
Online Event

Green change from below

Tuesday, 21 June 2022 at 13:00 - 15:00
The EuroPolicy civic association, in cooperation with the EURACTIV Slovakia portal, invites you to an event entitled Green Change from Below, which...
Online Event

Sustainable transport in cities

Wednesday, 01 June 2022 at 9:00 - 16:00
In cooperation with the University of Žilina in Žilina, the EuroPolicy civic association is organising a workshop on sustainable transport. The...
Online Event

When autocrats fear women: How are Turkish women attempting to influence politics?

Tuesday, 31 May 2022 at 10:00 - 11:30
EuroPolicy, in cooperation with the Prague Office of Heinrich-Böll-Stiftung and EURACTIV Slovakia, kindly invite you to an online discussion titled...
Online Event

Will the Union protect the freedom of its media?

Wednesday, 18 May 2022 at 10:00 - 11:30
The EuroPolicy civic association and the EURACTIV Slovakia portal, in cooperation with the Prague office of the Heinrich Böll Stiftung, invite you...

Green urban mobility

Tuesday, 26 April 2022 at 10:00 - 11:30
EURACTIV Slovakia, EuroPolicy and the University of Žilina invite you to a discussion entitled Green Urban Mobility, which will take place on 26...
Online Event

How to make cities more resilient to climate change?

Tuesday, 12 April 2022 - 16:30
In cooperation with the Faculty of Economics of the University of Economics in Bratislava, the EuroPolicy civic association is organising a workshop...
Online Event

Waste reuse in municipalities

Monday, 11 April 2022 - 16:30
In cooperation with the Technical University of Košice, the EuroPolicy civic association is organising a workshop on the topic of the circular...