Gender Audits in State Institutions: Why and How?

Thursday, 26 October 2023 at 10:00 - 11:30

Goethe-Institut Bratislava, Panenská 33, Bratislava, 81103

Roundtable

Občianske združenie EuroPolicy a portál EURACTIV Slovensko, v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung, kanceláriou v Bratislave, Vás pozývajú na diskusiu vo forme okrúhleho stola s názvom Rodové audity v štátnych inštitúciách: Prečo a ako?, ktorá sa uskutoční 26. októbra 2023 v čase od 10:00 do 11:30 v priestoroch Goetheho inštitútu v Bratislave na Panenskej ulici 33. 

O DISKUSII

Trendy v oblasti environmentálneho, sociálneho a podnikového riadenia (ESG) nútia firmy, ale aj organizácie a štátne inštitúcie pozerať sa nad rámec tradičných prístupov k ich efektívnosti a predstave úspechu. Výskum navyše potvrdzuje, že sociálne a rodovo inkluzívne prostredia, ako aj takéto rozhodnutia, sú najefektívnejšie a udržateľnejšie.

Aby bolo možné správne zhodnotiť stav rodovej vyváženosti v akejkoľvek organizácii, nástroj, známy ako rodová audit, nachádza svoje uplatnenie pri kontrole politík, programov, služieb, štruktúr, postupov a rozpočtov. Hoci s ním Slovensko nemá veľa skúseností, keďže zatiaľ žiadna štátna inštitúcia neprechádza rodovým auditom, inšpiráciou môžu byť mnohé príklady z krajín, kde sa audit dokonca robí. 

- Ako sa Slovensku a v EÚ prebieha rodový audit?
- Ktoré inštitúcie alebo organizácie už prešli na Slovensku rodovým auditom a s akým výsledkom?


ÚVODNÉ SLOVO

  •  Zuzana Homer, vedúca kancelárie Friedrich-Ebert-Stiftung v Bratislave

PANELISTI

  • Zuzana Očenášová, vedecká pracovníčka, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.
  • Michaela Jankovičová, expertka na rodovú politiku, RISOTO
  • Johana Jonáková, riaditeľka, Gender Studies o. p. s.
  • Lucia Glasová, manažérka, oddelenie služieb ľudských zdrojov, PwC Slovakia

Diskusiu bude moderovať Lucia Yar, zastupujúca šéfredaktorka, EURACTIV Slovensko. 

V prípade záujmu o účasť na diskusii vo forme okrúhleho stola, sa prosím registrujte na tomto odkaze.

DGREGIO2 kópia kópia 49

Past events

Conference on Future of Media Freedom in Europe

Thursday, 16 November 2023 at 9:00 - 12:15
EuroPolicy, o.z. and EURACTIV Slovakia, in cooperation with Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, cordially invite you to...
Online Event

Who Counts Weapons in Ukraine?

Monday, 06 November 2023 at 10:00 - 11:30
The EuroPolicy civic association, EURACTIV Slovakia and Friedrich Ebert Stiftung Bratislava cordially invite you to an online discussion titled Who...
Online Event

Online Discussion with Jakub Landovský, Ambassador of the Czech Republic to NATO

Thursday, 26 October 2023 at 15:30 - 16:30
EuroPolicy, o.z. and EURACTIV Slovakia invite you to watch an online discussion with Jakub Landovský, Permanent Representative of the Czech Republic...

Gender Audits in State Institutions: Why and How?

Thursday, 26 October 2023 at 10:00 - 11:30
The EuroPolicy civic association and the EURACTIV Slovakia, in cooperation with Friedrich Ebert Stiftung, Bratislava office, invite you to a...
Online Event

Can European Parties Help LGBTI+ People in Slovakia?

Tuesday, 17 October 2023 at 10:00 - 11:30
The EuroPolicy civic association and EURACTIV Slovakia, in cooperation with the Heinrich-Böll-Stiftung Prague office, cordially invite you to an...
Online Event

Slovak Foreign Policy after 2023 Parliamentary Elections

Tuesday, 12 September 2023 at 10:30 - 12:00
The EuroPolicy civic association and EURACTIV Slovakia, in cooperation with the Heinrich-Böll-Stiftung Prague office, cordially invite you to an...