According to Ján Mazák, member of the ranking committee, which evaluated candidates for European prosecutors, the composition of the first EPPO is "full of professionalism and moral strength". That gives hope, Mazák says, that the security of EU financial interests will no longer be just "platonic".


Podľa sudcu Jána Mazáka, člena výberovej komisie, ktorá hodnotila nominácie na európskych prokurátorov, je výsledkom výberového procesu také obsadenie prvej Európskej prokuratúry (EPPO), ktoré je „plné profesionality a morálnej sily“. To dáva podľa neho nádej, že ochrana finančných záujmov Únie už nebude „platonická“.

Ján Mazák je predsedom Súdnej rady SR a bývalý predseda Ústavného súdu SR. V minulosti bol členom Benátskej komisie Rady Európy a medzi rokmi 2006-2012 zastával funkciu generálneho advokáta Súdneho dvora EÚ. Na otázky EURACTIV.sk odpovedal písomne. 

Ako veľkou zmenou bude v praxi spustenie Európskej prokuratúry (EPPO)?

Otázka je trochu predčasná. Iba prax EPPO ukáže, či došlo k pozitívnym  zmenám alebo projekt zlyháva. Takže len teoreticky. Roky pred vznikom EPPO bolo aj štatisticky potvrdzované, že ochrana finančných záujmov Európskej únie v členských štátoch, mierne povedané, bola viac menej platonická. Málo sa stíhalo, o to viac sa „kradlo“ a návratnosť finančných zdrojov tam  kam patrili, bola mizivá, nedosahovala spravidla ani 10 percent. Nie div, že v konečnom dôsledku až 22 členských štátov z 27 sa v rámci posilnenej spolupráce rozhodlo stvoriť orgán Únie, ktorý bude nezávislý a bude dôsledne stíhať všetky trestné činy, ktorými boli ohrozené alebo porušené finančné záujmy EÚ. Vskutku veľká zmena, najmä ak si uvedomíme, že v členských štátoch bude vyšetrovať a podávať na vnútroštátne súdy Európska prokuratúra.

Má podľa vás vytvorené dostatočné podmienky na to, aby bola efektívna?

Ako sa to vezme. Na štart stačí súčasný stav, ale ozaj len na začiatok. Potom bude nevyhnutné posilňovať všetky zložky fungovania takého významného orgánu. Personálne, materiálne a finančne. Bude to, podľa môjho názoru, vysoko návratná investícia. Nevidím napríklad dôvod, aby európsky prokurátor nemal takých referendárov, akými sú títo poradcovia na Súdnom dvore EÚ. To platí aj pre európskych delegovaných prokurátorov.

Je Slovensko pripravené na jej spustenie?

Slovensko nominovalo troch schopných kandidátov na pozíciu európskeho prokurátora. Samozrejme, uspieť mohol iba jeden, ale za neho sa určite nebudeme hanbiť. Dr. Juraj Novocký je všestranne pripravený a morálny pevný človek. Pokiaľ ide o európskych delegovaných prokurátorov,  po náročnom výberovom konaní máme piatich, ktorí sú tiež plne spôsobilí byť „predĺženou rukou“ EPPO. Pripravenosť je však jedna vec, iná vec je ako sa vyvinie prax a to je zatiaľ otázne. Všetky novoty potrebujú doladiť. Nazdávam sa však, že Slovensko dokáže oprávnenosť zapojenia sa do tohto jedinečného európskeho projektu.

Zabezpečil výberový proces kvalitu a integritu európskych prokurátorov a európskych delegovaných prokurátorov?

Som člen výberovej komisie, ktorá navrhovala šéfku EPPO ako aj zostavovala poradie kandidátov na európskych prokurátorov z jednotlivých členských štátov. Necítim sa preto povolaný na také hodnotenie. Osobne sa nazdávam, že komisia, inak obsadená výnimočnými osobnosťami, napríklad viacerým generálnymi prokurátormi, vrátane nemeckého, odviedla kus statočnej práce. Vhodným príkladom je nominácia Laury Kövesiovej, ktorej výsledky práce sú nielen impozantné, ale aj motivujúce. Výberová komisia, navyše, stihla, hoci s odretými ušami, aj časové limity. Výsledkom je také obsadenie prvej EPPO, ktoré je plné profesionality a morálnej sily. Napokon, práca výberovej komisie bola vysoko cenená aj Radou EÚ ako aj Komisiou.

O výbere európskych delegovaných prokurátorov na Slovensku som už hovoril. O ostatných členských štátoch nemám informácie, je to ich kompetencia a zodpovednosť. Som však pevne presvedčený, že aj inde dbali na to, aby výber na domácej pôde dokázal prispieť k dosiahnutiu účelu, na ktorý bola zriadená EPPO.

 

Článok bol publikovaný 25/11/2020 na EURACTIV.sk