New Slovak government does not seem to have the intention to change government's policy toward Turkey. Government still supports Turkey's EU integration ambitions. Both countries primarily stress bilateral investment potential and trade.


Nová slovenská vláda zatiaľ nedeklarovala, že by chcela meniť politiku voči Turecku, ktorého integračné snahy do EÚ stále podporuje. Obe krajiny prízvukujú najmä bilaterálny investičný potenciál a obchod.

slovensko a turecko

 

Infografika bola publikovaná 25/5/2020 na Euractiv.sk