Sweden signed up to the principles of social justice and gender equality represented by feminist foreign policy in 2014. Since then, it has pioneered and inspired countries such as France, Germany and Canada. The new government of the centre-right three-party coalition will not continue with the concept.


Švédsko sa k princípom politiky sociálnej spravodlivosti a rodovej rovnosti, ktorú predstavuje feministická zahraničná politika, prihlásilo v roku 2014. Odvtedy sa stalo jej priekopníkom a inšpirovalo krajiny ako Francúzsko, Nemecko či Kanadu. Nová vláda stredopravej trojkoalície nebude s konceptom pokračovať.

Stredopravá koalícia pod vedením Ulfa Kristerssona včera (19. októbra) oznámila, že princípy feministickej zahraničnej politiky nebude ďalej napĺňať.

Ide o jednu z prvých zásadných zmien ohlásených novou, menšinovou vládou. Tú tvoria stredopravá Umiernená strana, ktorá vznikala začiatkom minulého storočia ako konzervatívna skupina, a dvojica menších strán, kresťansko-demokratickej a liberálnej.

Po septembrových voľbách tak vystriedali na čele krajiny Sociálnych demokratov, ktorí jej dominovali od 30. rokov minulého storočia.

„Rodová rovnosť je kľúčovou hodnotou pre Švédsko a túto vládu, no nebudeme viesť feministickú zahraničnú politiku,“ povedal nový šéf švédskej diplomacie Tobias Billström. Podľa neho majú totiž „štítky na veciach tendenciu zakrývať obsah”.

Švédsku feministickú zahraničnú politiku (FZP), ktorá stojí na takzvaných „troch R” (rights, representation, resources – teda rovných právach, reprezentácii a zdrojoch pre všetkých), do praxe uviedla vtedajšia ministerka zahraničných vecí Margot Wallström.

Do interných aj externých procesov zapojila nielen viac žien, ale FZP mala zaručiť, aby pri diskusiách aj rozhodovaniach mali marginalizované skupiny silnejší hlas. Právo na vyrovnané zastúpenie vo veciach verejných, ako je ekonomická emancipácia a sexuálne a reprodukčné práva boli len niektoré z hlavných bodov tejto FZP.

Švédsku však aktivisti vyčítali, že napriek záväzkom pokračovala v predaji zbraní viacerým krajinám vrátane Saudskej Arábie. Po Švédsku sa k FZP prihlásilo už takmer desať krajín, medzi nimi aj Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Kanada, ale aj Mexiko a Líbya.

 

Článok bol publikovaný 20/10/2022 na EURACTIV.sk