The European Commission was due to announce today (19 November) the strengthening of trade relations with Taiwan. It will not do so. This is because of concerns about China's reaction. The agreement was supposed to strengthen cooperation in certain sectors, such as semiconductor manufacturing, as well as to create a framework for more frequent mutual visits and deeper economic cooperation.


Európska komisia mala dnes (19. novembra) oznámiť posilnenie obchodných vzťahov s Taiwanom. Neurobí to. Dôvodom sú obavy z reakcie Číny. Dohoda mala posilniť spoluprácu v niektorých sektoroch, napríklad výrobe polovodičov, aj vytvoriť rámec pre častejšie vzájomné návštevy a hlbšiu hospodársku spoluprácu.

Posilňovanie vzťahov medzi Európskou úniou a Taiwanom naznačila už októbrová návšteva taiwanského ministra zahraničných vecí v Európe. Okrem niektorých krajín, vrátane Slovenska, navštívil aj Brusel, kde absolvoval „neformálne stretnutia“.

Jedinou krajinou EÚ, ktorá má oficiálne diplomatické styky s Taiwanom, je Litva. Ostatné, vrátane EÚ ako takej, rešpektujú politiku „jednotnej Číny“, ktorá nezávislosť Taiwanu neuznáva.

No zhoršujúce sa vzťahy s Čínou, ako aj stále asertívnejšia čínska zahraničná politika, situáciu menia. EÚ určite nie je pripravená poskytnúť Taiwanu bezpečnostné záruky po vzore Spojených štátov. Otvára sa však priestor na zlepšovanie ekonomických aj politických vzťahov. Potvrdila to aj nedávna návšteva skupiny europoslancov na ostrove – prvá oficiálna návšteva europarlamentu v Taipei. Viedol ju francúzsky europoslanec Raphael Glucksmann, známy kritik Číny, ktorý sa ocitol aj na marcovom čínskom sankčnom zozname.

Čínska reakcia bola ostrá, hrozila trestami pre všetkých, ktorí podporujú taiwanskú samostatnosť.

Prečo je to ekonomicky dôležité

Čína je najdôležitejším obchodným partnerom EÚ v dovoze a druhým najdôležitejším vo vývoze z EÚ. Rastú aj čínske investície v Európe a naopak, pre európskych investorov je čínsky trh veľmi lukratívny.

Taiwan ju samozrejme nemá šancu nahradiť. Akékoľvek európsko-taiwanské zbližovanie je preto veľmi opatrné. V jednej oblasti sa však ukazuje veľký potenciál: polovodiče. Taiwan patrí medzi popredných svetových výrobcov mikročipov. Ich globálny nedostatok ukázal Európe jej zraniteľnosť, teraz sa európski politici snažia budovať domáce výrobné kapacity. Spolupráca taiwanských firiem môže byť výhodou.

V čase návštevy taiwanského ministra zahraničia bol v EÚ aj popredný taiwanský ekonóm a zástupca popredného producenta mikročipov TSCM. V Litve rokoval o možnostiach vybudovania veľkej továrne. Neoficiálnou podmienkou však je podpis dohody o vzájomnej liberalizácii investícií medzi EÚ a Taiwanom. Európsky parlament ju podporuje, viaceré členské krajiny však, s ohľadom na Čínu, váhajú.

Čo bude nasledovať

Plány na prehlbovanie hospodárskej spolupráce medzi EÚ a Taiwanom sa údajne nerušia, len odkladajú. Rýchlosť zbližovania bude aj funkciou európsko-čínskych vzťahov. A tie sú na zhoršujúcej sa trajektórii.

Ešte pred rokom chceli Peking a Brusel (alebo skôr Berlín) podpisovať investičnú dohodu. Dnes je plán politicky na ľade. Hoci je Čína pre Úniu stále hospodársky dôležitá (a čiastočne to platí aj opačne), konflikty rastú vo viacerých oblastiach. Od politických (čínsky útlak Ujgurov, podkopávanie demokracie v Hongkongu), cez environmentálne (ukončenie využívania uhlia, európske uhlíkové clo), po ekonomické (obmedzovanie čínskych investícií v Európe, snaha o zníženie závislosti na dovoze strategických nerastných surovín, atď.)

Ďalším faktorom sú Spojené štáty. V niektorých oblastiach sa môže byť americko-európske partnerstvo protiváhou politike Pekingu: v digitálnych technológiách, zelenej výrobe ocele a hliníka a pod. Washington však voči Číne sleduje vlastné ciele a pri ich formulácii nutne neberie do úvahy potreby či želania Európy.

Text, ktorý vyšiel aj ako súčasť Ekonomického newslettra Denníka N, vznikol v spolupráci s

HBS logo 2

 

Článok bol publikovaný 19/11/2021 na EURACTIV.sk