Plukovník Marián Kurilla. [EURACTIV Slovensko]

Until Russia annexed Crimea in 2014, there had not been any NATO ground troops in Eastern Europe, recalls Colonel MARIÁN KURILLA. In Bratislava, he leads a team of 40 personnel from seven Alliance countries, which also largely coordinates and supports a multinational Allied force of nearly 1,000 troops in Slovakia. "These troops are here legally, temporarily, and are the right response to the Russian aggression," he says.


Kým v roku 2014 Rusko neanektovalo Krym, vo východnej Európe neboli žiadne pozemné jednotky NATO, pripomína plukovník MARIÁN KURILLA. V Bratislave vedie tím 40 príslušníkov zo siedmich krajín Aliancie, ktorý vo veľkej miere koordinuje a podporuje aj mnohonárodnú jednotku spojeneckých síl s takmer tisíckou vojakov na Slovensku. „Tieto vojská sú u nás legálne, dočasne a sú správnou odpoveďou na ruskú agresiu,” hovorí.

Plukovník Marián Kurilla je veliteľom tímu pre integráciu síl Severoatlantickej aliancie (NFIU) na Slovensku. Úlohou slovenskej jednotky NFIU je podpora kolektívnej obrany NATO v plánovacom procese, asistencia pri výcviku a spoločných cvičeniach a prípadné zabezpečenie a koordinácia prijatia spojeneckých síl v danom regióne.

V rozhovore s ním sa dozviete:

  • aký je rozdiel medzi tímom pre integráciu síl NATO a vojenskou základňou,
  • ako vyzerala príprava na príchod jednotiek Aliancie na Slovensko po ruskej invázii na Ukrajinu,
  • čo NAFIU zabezpečuje v súčasnosti,
  • aké má tím plány a úlohy do najbližšieho obdobia,
  • a dokedy bude Slovensko potrebovať integračnú podporu vojenských síl.

Rozhovor nájdete vo forme podcastu na službe Spotify tu.

 
Podcast nájdete aj v službách: