Creation of European Public Prosecutor's Office is accompanied with high expectations of the Slovak public. The creation did not lack several troubles and difficult negotiations. After Laura Codruța Kövesi was named Chief Prosecutor, the attention turned to choosing European prosecutors and European delegated prosecutors and to providing enough capacities in order for the newly-established office to handle the quantity of cases.


So vznikom Úradu európskej prokuratúry sú spojené vysoké očakávania verejnosti na Slovensku. Jej vznik sa však nezaobišiel bez komplikácií a náročných vyjednávaní. Po menovaní hlavnej európskej prokurátorky Laury Codruța Kövesi sa pozornosť obrátila na výber európskych prokurátorov a európskych delegovaných prokurátorov a na zabezpečenie zdrojov potrebných na to, aby nový úrad zvládol nápor očakávaných prípadov zneužívania európskych finančných prostriedkov a cezhraničných podvodov s DPH.

Diskusia sa zameria na otázky:

  • Aký je stav príprav na začatie činnosti Európskej prokuratúry? Kedy by mohla začať fungovať?
  • Bude mať vytvorené dostatočné zázemie na to, aby dosahovala výsledky?
  • Ako je na prácu Európskej prokuratúry a európskych delegovaných prokurátorov pripravený slovenský právny systém, polícia, prokuratúra a súdy?
  • Koľko európskych delegovaných prokurátorov bude na Slovensku pôsobiť?

PANELISTI

  • Lucia Ďuriš Nicholsonováposlankyňa Európskeho parlamentu (SaS/ECR)
  • Juraj Novockýeurópsky prokurátor, člen kolégia prokurátorov za Slovensko (EPPO)
  • Michal Kotlárikgenerálny riaditeľ, Sekcia medzinárodného práva, Ministerstvo spravodlivosti SR
  • Zuzana Petková, riaditeľka, Nadácia zastavme korupciu

Diskusiu moderuje Zuzana Gabrižová, EURACTIV Slovensko