The climate initiatives that today seem to be dictated by Brussels have in fact emerged from people's green activism. Europe faces tough choices that it can only make with a sufficiently high quality public debate, said a panel discussion on citizen activism on green issues.


Klimatické iniciatívy, ktoré sa dnes zdajú byť nadiktované Bruselom, v skutočnosti vzišli zo zeleného aktivizmu ľudí. Európu čakajú ťažké rozhodnutia, ktoré dokáže urobiť iba s dostatočne kvalitnou verejnou diskusiou, zaznelo na diskusii o občianskom aktivizme v zelených témach.

Minister životného prostredia Ján Budaj, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha, ekologička Martina Paulíková a europoslanec Peter Pollák v debate hovoria:

  • aké boli začiatky zeleného aktivizmu na Slovensku,
  • prečo dnes do neho netreba mladých ľudí nútiť,
  • a či sa dá pri ochrane životného prostredia spoľahnúť na politikov.

Vypočujte si diskusiu s názvom Zelená zmena zdola, ktorú zorganizovalo občianske združenie EuroPolicy v spolupráci s portálom EURACTIV Slovensko a Kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku. Diskusia sa uskutočnila 21. júna 2022.

Prosím, ospravedlňte zníženú kvalitu zvuku v niektorých častiach diskusie.