The issue of rule of law and the ability of EU institutions to positively influence the situation in EU countries in this domain is one of the most controversial and most sensitive topics in the EU.


Otázka právneho štátu a schopnosti európskych inštitúcií pôsobiť proti zhoršovaniu situácie v tejto oblasti v členských štátoch je jednou z najkontroverznejších a politicky najcitlivejších tém súčasnej EÚ.

Táto otázka je momentálne politicky previazaná s rokovaním o budúcom rozpočte EÚ na roky 2021-2027 a nepriamo aj s diskusiou o financovaní plánu obnovy po koronakríze.

Prečo v jednej z najdôležitejších diskusií v EÚ nie je výraznejšie počuť hlas Slovenska? Aká je v nej slovenská pozícia a záujem? Potrebuje EÚ silnejšie nástroje na to, aby bola schopná garantovať, že jej členské štáty zásadne nezlyhávajú na poli právneho štátu, demokratických štandardov, prípadne ľudských práv? Aké sú argumenty za a proti?

PANELISTI:

  • Michal Šimečka, poslanec Európskeho parlamentu (Renew Europe)
  • Peter Lysina, riaditeľ odboru práva EÚ, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
  • Radovan Pala, Kancelária prezidentky SR
  • Max Steuer, Katedra politológie, Univerzita Komenského v Bratislave

MODERÁTORKA:

  • Zuzana Gabrižová, EURACTIV Slovensko