The European Commission negotiates with Washington a new form of data transfer agreement. American companies have a problem, and the United States has not ruled out reconsidering the measures of domestic access to personal data. The pressure in society is great, say experts who are negotiating the new agreement.


Európska komisia vyjednáva s Washingtonom o novej podobe dohody o prenose dát. Americké firmy majú problém a Spojené štáty nevylučujú, že prehodnotia opatrenia domáceho prístupu k osobným údajom. Tlak v spoločnosti je veľký, hovoria experti, ktorí o novej dohode rokujú.

Podcast nájdete v službách:

Soundcloud | Apple podcasty | Google podcasty | Spotify | PodBean | Sticher |

CastBoxOvercast | Podcastadict

 

Podcast bol publikovaný 5/5/2021 na EURACTIV.sk