Czech diplomat and new European Defense Agency chief Jiří Šedivý in an interview talks about new instruments of European defense and cooperation possibilities for defense industry. It appeals to companies to visit the agency in Brussels: "We will help you out with the basic orientation," says to armament industry.


Český diplomat a nový riaditeľ Európskej obrannej agentúry Jiří Šedivý v rozhovore hovorí o nových nástrojoch európskej obrany a možnostiach spolupráce pre obranný priemysel. Podniky vyzýva, aby agentúru navštívili priamo v Bruseli: ,,Pomôžeme Vám so základnou orientáciou", odkazuje zbrojárom.

V podcaste, ktorý vznikol vďaka finančnej podpore Ministerstva obrany Slovenskej republiky, sa dozviete:

  • aké má nový šéf Európskej obrannej agentúry (EDA) plány do najbližšieho obdobia,
  • ako vníma snahy o strategickú autonómiu EÚ v obrane,
  • čo očakáva od Európskeho obranného fondu,
  • ako po vyše desaťročnej skúsenosti v NATO hodnotí európske iniciatívy v obrane,
  • ako EDA stimuluje aktivity európskeho obranného priemyslu a čo odporúča priemyslu v krajinách Vyšehradu.

 

 

 

Podcast bol publikovaný 16/10/2020 na Euractiv.sk