Slovak military spending will for the first time exceed two percent of GDP, fulfilling th country's promise in NATO. The main reason for this step was the coronavirus crisis and additional military expenses. For the future of Slovak defense industry, a renaissance in heavy ground technology may be perspective, says MARTIN SKLENÁR in an interview.


Slovenské výdavky na obranu tento rok po prvý krát prekročia dve percentá HDP, ku ktorým sa  krajina zaviazala v NATO. Dôvodom je koronakríza, ale aj dodatočné armádne výdavky. Do budúcna je pre slovenský obranný priemysel perspektívna aj renesancia v ťažkej pozemnej technike, hovorí v rozhovore MARTIN SKLENÁR.

Martin Sklenár je generálnym riaditeľom Sekcie obrannej politiky na rezorte obrany a dlhoročným expertom na témy medzinárodnej bezpečnosti.

V podcaste hovorí aj to tom,

  • ako slovenské ministerstvo obrany hodnotí prvú revíziu európskej obrany (CARD),
  • ako chce Slovensko napĺňať priority EÚ v obrane,
  • kde má slovenský obranný priemysel priestor zapájať sa,
  • prečo je zapojenie tretích krajín do obranných projektov Únie (PESCO) dôležité pre Slovensko,
  • ako sa slovenské obranné výdavky zmenia v kontexte koronakrízy.