Women belong at the negotiating table and are an essential component of foreign policy, experts say, and research confirms the benefits. But to ensure that they do not feel threatened and are part of the solution, more men need to be included in the discussions on equal opportunities.


Ženy patria za rokovací stôl a sú nevyhnutnou zložkou zahraničnej politiky, hovoria odborníci a výhody potvrdzujú aj výskumy. No aby nemali pocit ohrozenia a stali sa aj súčasťou riešení, do diskusií o rovnosti príležitostí je potrebné zapojiť aj väčší počet mužov.

Diplomacia zabezpečuje aj prezentáciu národných hodnôt. Práve preto je potrebné zaistiť, aby rovnosť príležitostí, ku ktorým sa krajina hlási, neostala len na papieri medzinárodných zmlúv. Moderná diplomacia potrebuje rovnosť príležitostí reflektovať aj vo svojich štruktúrach. O možnostiach na Slovensku hovoria v podcaste:

  • Ingrid Brocková, štátna tajomníčka, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
  • Miroslav Wlachovský, poradca predsedu vlády SR pre zahraničnú politiku a bývalý veľvyslanec
  • Denisa Frelichová, generálna riaditeľka Sekcie ministra a koordinátorka pre postavenie žien, diverzitu a inklúziu, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
  • Dagmar Kusá, politologička, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií


Podcast z podujatia Rovnosť príležitostí v slovenskej diplomacii vznikol v spolupráci s