Diskusia o dôležitosti občianskeho aktivizmu v environmentálnych aktivitách poukázala na začiatky angažovanosti za komunistického režimu v osemdesiatych rokoch.Diskusia o dôležitosti občianskeho aktivizmu v environmentálnych aktivitách poukázala na začiatky angažovanosti za komunistického režimu v osemdesiatych rokoch. Dôležitosť občianskeho sektora v zelených témach tiež tkvie v prijímaní potrebných reforiem, ktoré by rezort životného prostredia nedokázal presadiť bez potrebného politického výtlaku. Pojem aktivista môže niekedy zdanlivo znižovať odbornosť zapojeného človeka, ide však aj o výskumníkov a ľudí s vzdelaním konkurujúcim pracovníkom ministerstiev. Európske politiky sú často vnímané ako nariadené zhora, návrhy Komisie v zelenej oblasti pritom priamo vychádzajú z požiadaviek občanov a Európsky parlament je v tomto sám výrazne aktivistický. Na druhú stranu, nedostatok občianskej aktivity v marginalizovaných komunít sa nepodarí vyriešiť, kým sa najskôr nevyriešia existenčné problémy ich obyvateľov.