The circular economy is a key area for achieving the European Union's 2050 carbon neutrality target. The European Commission therefore plans to come up with new initiatives in the near future that will address all parts of the product life cycle. The first legislative package, the Sustainable Products Initiative, will see the light of day in December. It will be a cornerstone for building a circular economy. The aim of the package will be better quality and more sustainable products on the European market.


Obehová ekonomika je kľúčovou oblasťou pre dosiahnutie cieľa uhlíkovej neutrality Európskej únie do roku 2050. Európska komisia preto plánuje v blízkej budúcnosti prísť s novými iniciatívami, ktoré budú adresovať všetky časti životného cyklu produktov. Prvý legislatívny balíček – Iniciatíva udržateľných produktov uzrie svetlo sveta už v decembri. Pôjde pri tom o základný kameň pre vybudovanie obehovej ekonomiky. Cieľom balíčka budú kvalitnejšie a udržateľnejšie produkty na európskom trhu.

Kľúčovým faktorom, ktorý by mal zabezpečiť lepšiu obehovosť sú detailné a obsiahle informácie o zložení produktov. Legislatívny balíček bude preto obsahovať pravidlá pre nastavenie požiadaviek na povinné označovanie udržateľnosti a poskytovanie informácií subjektom na trhu vo forme digitálneho pasu výrobku.

Na druhej strane je však priemysel a malé a stredné podniky ktoré sa obávajú prílišnej byrokratickej záťaže. Digitálny pas podľa nich zároveň môže znamenať odkrytie interných firemných údajov a technologického postupu, čo by mohlo spomaliť vývoj inovácií a dostať ich do komparatívnej nevýhody.

– Na akých princípoch by mali stáť budúce zmeny legislatívy s cieľom zabezpečiť čo najväčšiu obehovosť produktov?

– Koľko regulácie potrebujeme na dosiahnutie obehovej ekonomike?

– Ako poskytnúť zákazníkom čo najviac informácií o udržateľnosti produktu bez zaťaženia a ohrozenia obchodníkov?

PANELISTI

  • Ivana Maleš, spoluzakladateľka Inštitútu pre cirkulárnu ekonomiku (INCIEN)
  • Michal Sebíň, riaditeľ, NATUR-PACK

MODERÁTOR

  • Michal Hudec, editor portálu EURACTIV Slovensko