The European Commission has set up a legal framework to help countries achieve their climate targets - the "Fit for 55" legislative package. This has brought forward measures that will fundamentally affect the lives of ordinary people. Governments talk mainly about the costs of reducing emissions, but less is said about the benefits that the green economy will bring.


 Tento článok je súčasťou Špeciálu: Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky 2021

Eurokomisia nastavila právny rámec, ktorý má pomôcť štátom dosiahnuť klimatické ciele – legislatívny balík „Fit for 55”. Ten priniesol opatrenia, ktoré zásadne ovplyvnia životy bežných ľudí. Vlády hovoria najmä o nákladoch znižovania emisií, menej sa hovorí o výhodách, ktoré prinesie zelená ekonomika. 

  • Aké výhody prinesie zelená transformácia biznis sektoru a občanom?  
  • Ako zabezpečiť, aby zo znižovania emisií profitovali občania aj podniky? 
  • Ako zvýšiť dôveru občanov v zelenú transformáciu?   

Diskutovali:

  • Lívia Vašáková, poradkyňa predsedu vlády a generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy
  • Marek Senkovič, výkonný riaditeľ Slovnaft a.s 
  • Zdeněk Čech, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
  • John Murton, splnomocnenec Spojeného kráľovstva pri COP26

Moderuje Radovan Geist, vydavateľ EURACTIV Slovensko

Otázky pre panelistky a panelistov, prosím, posielajte cez Sli.do#DSKE2021

Podujatie je organizované pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva životného prostredia SR a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.