If Slovakia wants to maintain its current level of industrial production, it must innovate. Investment decisions need to be made today, for which stable regulatory and legislative conditions are essential.


Tento článok je súčasťou Špeciálu: Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky 2021

Ak si chce Slovensko udržať súčasnú mieru priemyselnej produkcie, musí inovovať. Investičné rozhodnutia je potrebné urobiť už dnes, na čo sú nevyhnutné stabilné regulačné a legislatívne podmienky.

  • Koľko času nám ostáva na investície, aby si slovenský priemysel zachoval konkurencieschopnosť?
  • Aké politiky môžu motivovať ťažký priemysel investovať?
  • Kto má znášať náklady na nové technológie?

Diskutovali:

  • Mette Koefoed Quinn, vedúca oddelenia implementácie ETS a IT, Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre oblasť klímy 
  • Milan Zvara, riaditeľ odboru politiky znižovania emisií skleníkových plynov, Ministerstvo životného prostredia SR
  • Juraj Sabol, generálny manažér pre stratégiu a riadenie projektov, U. S. Steel Košice
  • Kateřina Davidová, výskumníčka, Inštitút pre európsku politiku EUROPEUM

Diskusiu moderovala Irena Jenčová, editorka EURACTIV Slovensko

Otázky pre panelistky a panelistov, prosím, posielajte cez Sli.do#DSKE2021

 

Podujatie je organizované pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva životného prostredia SR a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

 

Video bolo publikované 30/11/2021 na EURACTIV.sk