Diplomacy also ensures the presentation of national values. That is why it is necessary to ensure that the equal opportunities to which the country subscribes do not remain mere words on the paper of international treaties.


 

Vo videu odpovedajú:

  • Ingrid Brocková, štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
  • Denisa Frelichová, koordinátorka pre postavenie žien, diverzitu a inklúziu, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
  • Miroslav Wlachovský, poradca predsedu vlády SR pre zahraničnú politiku a bývalý veľvyslanec
  • Dagmar Kusá, politologička, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií