EuroPolicy, together with the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, carries out a project entitled 'European future of V4'. The main objective of the project is to enrich the academic discussion about the perspectives of Visegrad countries' cooperation and its position within the European integration. The project outputs will also contribute to the approach of V4 region in Brussels and will serve as a trigger for a broader public discussion in Slovakia.

Občianske združenie EuroPolicy spoločne s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí pracuje na projekte Európska budúcnosť V4. Hlavným cieľom projektu je posilniť odbornú diskusiu o perspektívach vyšehradskej spolupráce a jej pozícii v európskej integrácii a poskytnúť vstup pre decíznu sféru na Slovensku, a sekundárne aj v iných krajinách V4. Výstupy projektu zároveň prispejú ku komunikácii značky V4 v Bruseli, a budú vstupom aj pre širšiu verejnú diskusiu na Slovensku.
 
Článok o výstupoch projektu nájdete na informačnom portáli EURACTIV Slovensko.
 
Štúdiu v anglickom jazyku nájdete na tomto odkaze.

Štúdiu v slovenskom jazyku nájdete na tomto odkaze.

 

Snímka obrazovky 2020 06 25 o 9.19.19