Project aims to raise awareness of the NATO priorities after the London Summit, contribute to the ongoing public discussion of peace and security issues in EUrope and analyze and reflect positions of key policy-makers and stakeholders from Slovakia towards security, defense and role of NATO and Transatlantic cooperation ahead of parliamentary elections and during and after government coalition-building.


Projekt má za cieľ rozšíriť povedomie o prioritách Severoatlantickej aliancie, ktoré vzišli zo summitu v Londýne, prispieť k verejnej diskusii v témach bezpečnosti a mieru v Európe a reflektovať postoje kľúčových slovenských aktérov k bezpečnosti, obrane a celkovej úlohe NATO v období pred slovenskými parlamentnými voľbami, ako i v období vytvárania vládnej koalície a programového vyhlásenia vlády.

Projekt prebieha od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2020. Projekt je podporený Divíziou verejnej diplomacie NATO. Realizátorom projektu je EuroPolicy o.z., EURACTIV Slovensko je strategickým komunikačným partnerom.

Pridajte podnadpis kópia 25